İletişim Bilgileri
image
image

Evlilik - Çift Terapisi

image
image

Evlilik - Çift Terapisi

Evlilik - Çift Terapisi

Çift Terapisi Nedir?

Çift terapisi, çiftlerin kendi başlarına çözüm bulmakta zorlandıkları sorunların, içinden çıkamadıkları kısır döngülerin ya da iletişim problemlerinin bir uzman desteği ile ortaya çıkarılıp anlamlandırma, yorumlama ve dönüştürme sürecidir. Her çiftin ilişki dinamikleri, ilişki DNA’sı kendine özel ve birbirinden farklıdır. Terapi süreci planlaması seansa gelen çifte özel olarak belirlenir. Terapi hedefi, her çifte göre konu bazında değişse de, yaşanan kısır döngülerin ve döngüde var olan bilinçdışı faktörlerin belirlenmesi, bu döngülerin partner seçimimiz ve partnerimizle ilişkilenme biçimimizdeki rolümüzü fark ederek kırılması ve daha olumlu, yaratıcı bir ilişkilenmeye dönüşmesi temeline dayanır. Haklı ile haksızın kim olduğunun belirlendiği ve terapistin hakemlik yaptığı bir anlayışın aksine terapist partnerlerin ilişki içerisindeki ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların karşılanması adına belirginleşmiş kısır döngüleri belirlemede yardımcı olurken partnerlere eşit mesafede yaklaşır ve kişileri değil ilişkiyi tedavi etmeyi amaçlar. Terapi kişilerin değildir. İlişki terapisidir.

Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Çift terapisi çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları zorluklar karşısında bu zorluklarla daha iyi başa çıkabilmek, bu zorlukların temellerini anlamlandırmak, ilişkilerini güçlendirerek zorluklarla daha rahat başa çıkabilir hale gelebilmek için haftada bir seans olacak şekilde düzenlenen takvim çerçevesinde gerçekleşir. Çift terapisinde partnerlerin birlikte katılımı esastır. Terapist klinik karar doğrultusunda partnerleri belli zamanlarda yalnız görmeyi tercih edebilir. Çift terapisinde danışan partnerler değil partnerlerin ilişkisidir ve terapist terapi sürecinde tarafsızlığını korur. 

Çift Terapisi Kaç Seans Sürüyor?

Çiftlerin zorlandıkları konular benzerlik gösterse de her çiftin ilişkisel dinamiği birbirinden oldukça farklıdır. Terapistin çiftlerle sürdürdüğü değerlendirme seanslarının ardından oluşturduğu terapi planının süresi süreç öncesinden kestirilemez. Sürecin sürekliliği, danışanların motivasyonları, terapistin uygun teknik ve müdahaleleri kullanması, terapist ve danışan arasında kurulan ilişkinin kuvvetliliği sürecin akıcı bir şekilde ilerlemesi açısından oldukça önemlidir.

Çift terapisinde çiftlerin bir arada katıldığı seanslar olmakla birlikte, çiftin tek tek katıldığı seanslar da olabilmektedir. Genel olarak seanslar haftada bir gün, 50 dakika olarak gerçekleşir. Çift terapisti gerçekleştirdiği değerlendirme sonrasında farklı bir görüşme sıklığı önerirse bunu danışanlara iletir.

Çift Terapisi Ne Zaman Sonlanır?

Kişilerin ilişkisel ihtiyaçları, ilişkideki konumları belirlendikten ve daha olumlu ve yaratıcı bir ilişkilenme canlanmaya başladıktan sonra farklı bir terapi hedefi yoksa seanslar sonlandırılabilir.

Çift Terapisi Yöntemleri Nelerdir?

Çift terapisi birçok farklı terapi ekolünden destek alınarak sürdürülebilir. Psikanalitik Çift Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Çift Terapisi, Gottman Çift Terapisi, Sistemik  Çift Terapisi gibi modeller bu ekollere örnek verilebilir. Her model kendine spesifik müdahale yöntemleri içerdiği gibi çift terapistinin bu ekollerdeki yetkinliği ve uygulama becerisi müdahalelerin başarısını belirler.

Çift Terapisinin Faydaları Nelerdir?

  • Partnerlerin birbirinden farklı ihtiyaçları, beklentileri ve becerileri olan bireyler olarak birbirlerini fark etmeleri,
  • İlişkideki bilinçli ve bilinçdışı ihtiyaçları fark etmeleri,
  • Partnerinin inançları tarafından yok edilmeden, korkmadan ve partneri yok etmeden yakınlık kurabilmeleri
  • İlişkide öznelliklerini koruyabilmeleri ve bireysel potansiyellerini ortaya koyabilmeleri
  • İlişkide zorluklarla baş etme yöntemlerini daha olgun, işlevsel baş etme yöntemlerine dönüştürmeleri
  • Birbirine alan açan yaratıcı, üretken, bağlılığın bağımlılık olmadan hissedildiği bir çift olma deneyiminin yaşanması

Çift Terapisinde Destek Alınabilecek Konu Başlıkları Neler Olabilir?

İletişim problemleri, geniş aile problemleri, sınırlar ile ilgili problemler, evlilik öncesi danışmanlık, aldatma, boşanma ve ebeveynlik stilleri üzerindeki çatışmalar, duygusal ve veya fiziksel şiddet yaşantısı gibi konular çift terapisi desteği alabileceğiniz konu başlıklarından bazılarıdır.

Çift Terapisi Kimlere Uygulanır?

Evlilik öncesinde danışmanlığa ihtiyaç duyan, boşanma aşamasındaki ya da boşanmış partnerler de dahil olmak üzere medeni durum ve cinsel yönelimden bağımsız tüm çiftlerle çift terapisi süreci sürdürülür. Sürmekte olan evlilik dışı ilişki, bağımlılık ve şiddet söz konusu olduğunda çift terapisi süreci durdurularak ya da devam eden sürece ek olarak partnerler bireysel terapi sürecine yönlendirilir.